RTTTL File

? Cách mở file .RTTTL? Những phần mềm mở file .RTTTL và sửa file lỗi. Convert Text RTTTL file sang định dạng khác.

.RTTTL File Extension

   
File name RTTTL File
File Type Ring Tone Transfer Language File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .RTTTL là file gì?

RTTTL là Data Files - Ring Tone Transfer Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nokia.

Tập tin văn bản trong các định dạng Ring Tone Text Transfer Language (RTTTL); chứa tên nhạc chuông, cài đặt kiểm soát (chẳng hạn như thời gian, quãng tám, và nhịp đập), và một chuỗi các chữ cái đại diện cho các ghi chú (chỉ có một lưu ý tại một thời điểm có thể được sản xuất từ ​​một loạt bốn quãng tám).

What is a RTTTL file?

File written in the Ring Tone Text Transfer Language (RTTTL) format; contains the ringtone name, control settings (such as duration, octave, and beats), and a sequence of letters that represent the notes (only one note at a time can be produced from a range of four octaves).

Cách mở .RTTTL file

Để mở file .RTTTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTTTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTTTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTTTL do người dùng đóng góp.

  • LogoManager Classic

Chuyển đổi file .RTTTL

File .RTTTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *