RTWSH File

? Cách mở file .RTWSH? Những phần mềm mở file .RTWSH và sửa file lỗi. Convert XML RTWSH file sang định dạng khác.

.RTWSH File Extension

   
File name RTWSH File
File Type Radiotracker Wishlist File
Nhà phát triển Audials
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .RTWSH là file gì?

RTWSH là Data Files - Radiotracker Wishlist File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Audials.

Âm nhạc danh sách mong ước tạo ra bởi Audials Radiotracker, một chương trình sử dụng để ghi suối đài phát thanh trực tuyến; chứa một danh sách các nghệ sĩ và các bài hát mà người dùng muốn tìm chơi trên một đài phát thanh Internet; sử dụng một định dạng XML đơn giản.

What is a RTWSH file?

Music wishlist created by Audials Radiotracker, a program used for recording online radio station streams; contains a list of artists and songs that the user would like to find playing on an Internet radio station; uses a simple XML format.

Cách mở .RTWSH file

Để mở file .RTWSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTWSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTWSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTWSH do người dùng đóng góp.

  • Audials Radiotracker 2019

Chuyển đổi file .RTWSH

File .RTWSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *