RUPAF File

? Cách mở file .RUPAF? Những phần mềm mở file .RUPAF và sửa file lỗi. Convert N/A RUPAF file sang định dạng khác.

.RUPAF File Extension

   
File name RUPAF File
File Type Revo Uninstaller Pro Activation File
Nhà phát triển VS Revo Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .RUPAF là file gì?

RUPAF là Data Files - Revo Uninstaller Pro Activation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi VS Revo Group.

tập tin Một RUPAF là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi Revo Uninstaller Pro, một chương trình sử dụng để chương trình gỡ bỏ cài đặt, ứng dụng Windows, và plug-ins. Nó chứa thông tin đăng ký thuê bao, trong đó bao gồm tên của người sử dụng và số serial. file RUPAF được sử dụng để kích hoạt hoặc cập nhật một thuê bao của Revo Uninstaller Pro nếu người dùng không có kết nối Internet.

What is a RUPAF file?

A RUPAF file is a data file used by Revo Uninstaller Pro, a program used to uninstall programs, Windows apps, and plug-ins. It contains subscription registration information, which includes the name of the user and serial number. RUPAF files are used to activate or update a subscription of Revo Uninstaller Pro if the user does not have an Internet connection.

Cách mở .RUPAF file

Để mở file .RUPAF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RUPAF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RUPAF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RUPAF do người dùng đóng góp.

  • Revo Uninstaller Pro

Chuyển đổi file .RUPAF

File .RUPAF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *