SMPD File

? Cách mở file .SMPD? Những phần mềm mở file .SMPD và sửa file lỗi. Convert Binary SMPD file sang định dạng khác.

.SMPD File Extension

   
File name SMPD File
File Type Sc2gears Mouse Print Data File
Nhà phát triển András Belicza
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SMPD là file gì?

SMPD là Game Files - Sc2gears Mouse Print Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi András Belicza.

Tập tin được tạo ra bởi Sc2gears, một chương trình sử dụng cho các tập tin replay phân tích .SC2REPLAY tạo ra từ các trò chơi chiến lược thời gian thực StarCraft 2; chứa di chuyển chuột dữ liệu được ghi trong thời gian thực trong một trò chơi; sử dụng để in một đồ thị di chuyển chuột và tính thống kê di chuyển chuột trong Sc2gears.

What is a SMPD file?

File created by Sc2gears, a program used for analyzing .SC2REPLAY replay files created from the real-time strategy game StarCraft 2; contains mouse movement data recorded in real-time during a game; used for printing a mouse movement graph and for calculating mouse movement statistics in Sc2gears.

Cách mở .SMPD file

Để mở file .SMPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMPD do người dùng đóng góp.

  • Sc2gears

Chuyển đổi file .SMPD

File .SMPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *