SIMS3.BAD File

? Cách mở file .SIMS3.BAD? Những phần mềm mở file .SIMS3.BAD và sửa file lỗi. Convert N/A SIMS3.BAD file sang định dạng khác.

.SIMS3.BAD File Extension

   
File name SIMS3.BAD File
File Type The Sims 3 Failed Game Save File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .SIMS3.BAD là file gì?

SIMS3.BAD là Game Files - The Sims 3 Failed Game Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

Tập tin được tạo ra bởi The Sims 3, một chương trình mô phỏng nơi bạn tạo và quản lý cuộc sống của người mô phỏng, hoặc "Sims;" chứa trò chơi bị hỏng tiết kiệm dữ liệu này chưa được lưu và không thể được nạp.

What is a SIMS3.BAD file?

File created by The Sims 3, a simulation program where you create and manage the lives of simulated persons, or "Sims;" contains corrupt game save data that was not saved properly and cannot be loaded.

Cách mở .SIMS3.BAD file

Để mở file .SIMS3.BAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIMS3.BAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIMS3.BAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIMS3.BAD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SIMS3.BAD

File .SIMS3.BAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *