SEARCHCONNECTOR-MS File

? Cách mở file .SEARCHCONNECTOR-MS? Những phần mềm mở file .SEARCHCONNECTOR-MS và sửa file lỗi. Convert Text SEARCHCONNECTOR-MS file sang định dạng khác.

.SEARCHCONNECTOR-MS File Extension

   
File name SEARCHCONNECTOR-MS File
File Type Windows Search Connector File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (12 Bình chọn)

File .SEARCHCONNECTOR-MS là file gì?

SEARCHCONNECTOR-MS là System Files - Windows Search Connector File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin tìm kiếm đã lưu được tạo ra bởi Microsoft Windows; chứa thông tin kết nối cho một vị trí từ xa; sử dụng để kết nối với các dịch vụ Web và các địa điểm lưu trữ từ xa; cho phép các file từ xa để được duyệt bằng cách sử dụng giao diện người dùng Windows Explorer.

What is a SEARCHCONNECTOR-MS file?

Saved search file created by Microsoft Windows; contains connection information for a remote location; used for connecting to Web services and remote storage locations; allows remote files to be browsed using the Windows Explorer user interface.

Cách mở .SEARCHCONNECTOR-MS file

Để mở file .SEARCHCONNECTOR-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEARCHCONNECTOR-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEARCHCONNECTOR-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEARCHCONNECTOR-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .SEARCHCONNECTOR-MS

File .SEARCHCONNECTOR-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *