SDLPPX File

? Cách mở file .SDLPPX? Những phần mềm mở file .SDLPPX và sửa file lỗi. Convert N/A SDLPPX file sang định dạng khác.

.SDLPPX File Extension

   
File name SDLPPX File
File Type SDL Trados Studio Project Package
Nhà phát triển SDL
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SDLPPX là file gì?

SDLPPX là Data Files - SDL Trados Studio Project Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

Hồ SDLPPX là một gói phần mềm được tạo ra bởi SDL Trados Studio, phần mềm dịch thuật được sử dụng bởi các doanh nghiệp. Nó chứa một hoặc nhiều file dự án .SDLPROJ rằng cần phải được dịch hoặc xem xét lại bởi người dùng khác.

What is a SDLPPX file?

An SDLPPX file is a package created by SDL Trados Studio, translation software used by businesses. It contains one or more .SDLPROJ project files that need to be translated or reviewed by another user.

Cách mở .SDLPPX file

Để mở file .SDLPPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDLPPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDLPPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDLPPX do người dùng đóng góp.

  • SDL Trados Studio

Chuyển đổi file .SDLPPX

File .SDLPPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *