RVPROJ File

? Cách mở file .RVPROJ? Những phần mềm mở file .RVPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A RVPROJ file sang định dạng khác.

.RVPROJ File Extension

   
File name RVPROJ File
File Type RPG Maker VX Project File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .RVPROJ là file gì?

RVPROJ là Game Files - RPG Maker VX Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

dự án trò chơi tạo ra với RPG Maker VX, một (RPG) chương trình phát triển vai trò-chơi trò chơi; có tên là "Game.rvproj" theo mặc định và lưu trong thư mục dự án trò chơi cùng với các tập tin Game.exe; chứa các liên kết đến các tài nguyên trò chơi, bao gồm cả âm thanh, dữ liệu và các file đồ họa.

What is a RVPROJ file?

Game project created with RPG Maker VX, a role-playing game (RPG) development program; named "Game.rvproj" by default and saved in the game project folder along with the Game.exe file; contains links to game resources, including audio, data, and graphics files.

Cách mở .RVPROJ file

Để mở file .RVPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RVPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RVPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RVPROJ do người dùng đóng góp.

  • RPG Maker VX
  • RPG Maker VX RTP
  • RPG Maker VX RTP

Chuyển đổi file .RVPROJ

File .RVPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *