SEC File

? Cách mở file .SEC? Những phần mềm mở file .SEC và sửa file lỗi. Convert N/A SEC file sang định dạng khác.

.SEC File Extension

   
File name SEC File
File Type 1PGP Secret Key Ring
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (30 Bình chọn)

File .SEC là file gì?

SEC là Misc Files - 1PGP Secret Key Ring, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa ASCII giáp phím riêng được sử dụng để giải mã PGP (Pretty Good Privacy) các tập tin được mã hóa

What is a SEC file?

Contains ASCII armored private keys used for decrypting PGP (Pretty Good Privacy) encrypted files

Cách mở .SEC file

Để mở file .SEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEC do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo Elements/Pro
  • Creo
  • Pro ENGINEER
  • Pro ENGINEER

Chuyển đổi file .SEC

File .SEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *