SEB File

? Cách mở file .SEB? Những phần mềm mở file .SEB và sửa file lỗi. Convert XML SEB file sang định dạng khác.

.SEB File Extension

   
File name SEB File
File Type Safe Exam Browser Configuration File
Nhà phát triển ETH Zurich
Phân loại Encoded Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.7 ★ (11 Bình chọn)

File .SEB là file gì?

SEB là Encoded Files - Safe Exam Browser Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi ETH Zurich.

Một tập tin SEB là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi Safe thi Browser (SEB), một ứng dụng sử dụng để lấy một cách an toàn các kỳ thi trực tuyến. Nó chứa cài đặt cấu hình các thông số của một kỳ thi và các bộ phận của máy tính truy cập của người dùng. file SEB được mã hóa và yêu cầu mật khẩu để không bị can thiệp bởi người dùng tham gia các kỳ thi trên các máy tính không được quản lý.

What is a SEB file?

A SEB file is a configuration file used by Safe Exam Browser (SEB), an application used to securely take online exams. It contains settings that configure the parameters of an exam and the accessible parts of the user's computer. SEB files are encrypted and require a password in order to not be tampered with by users taking exams on unmanaged computers.

Cách mở .SEB file

Để mở file .SEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEB do người dùng đóng góp.

  • Safe Exam Browser
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory
  • eBookMan Desktop Manager
  • LOGSEER
  • LOGSEER

Chuyển đổi file .SEB

File .SEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *