RVDATA File

? Cách mở file .RVDATA? Những phần mềm mở file .RVDATA và sửa file lỗi. Convert Binary RVDATA file sang định dạng khác.

.RVDATA File Extension

   
File name RVDATA File
File Type RPG Maker VX Data File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .RVDATA là file gì?

RVDATA là Game Files - RPG Maker VX Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Enterbrain.

tập tin dữ liệu trò chơi được tạo ra bởi RPG Maker VX (RPGVX), một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để tạo ra những game nhập vai; có thể lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trò chơi, bao gồm bản đồ, mặt hàng, thông tin nhân vật, và kẻ thù; sử dụng để lưu tiến trình phát triển trong khi tạo ra một game nhập vai.

What is a RVDATA file?

Game data file created by RPG Maker VX (RPGVX), a software development tool used to create role-playing games; may store various types of game data, including maps, items, character information, and enemies; used for saving development progress while creating an RPG.

Cách mở .RVDATA file

Để mở file .RVDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RVDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RVDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RVDATA do người dùng đóng góp.

  • Enterbrain RPG Maker VX
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • RPG Maker VX RTP
  • sakura editor

Chuyển đổi file .RVDATA

File .RVDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *