SLS File

? Cách mở file .SLS? Những phần mềm mở file .SLS và sửa file lỗi. Convert N/A SLS file sang định dạng khác.

.SLS File Extension

   
File name SLS File
File Type Image Playlist
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SLS là file gì?

SLS là Misc Files - Image Playlist, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

What is a SLS file?

Contains a list of images used by a slideshow script, such as My Photo Gallery; often named "JpgPlaylist.sls."

Cách mở .SLS file

Để mở file .SLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLS do người dùng đóng góp.

  • Professional Label Software SE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Silent Hill Homecoming
  • The Collective Slayer
  • Sigel Etiketten
  • Sigel Etiketten

Chuyển đổi file .SLS

File .SLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *