RVF File

? Cách mở file .RVF? Những phần mềm mở file .RVF và sửa file lỗi. Convert Text and Binary RVF file sang định dạng khác.

.RVF File Extension

   
File name RVF File
File Type RichView Format File
Nhà phát triển Sergey Tkachenko
Phân loại Text Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .RVF là file gì?

RVF là Text Files - RichView Format File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Sergey Tkachenko.

Một tập tin RVF là một tài liệu TRichView lưu trong định dạng Richview (RVF), mà hỗ trợ "text phong phú." Nó có thể chứa văn bản, hình ảnh, đạn, các điểm nóng (đạn với liên kết siêu văn bản), bảng và phong cách mẫu. file RVF thể được lưu trong định dạng văn bản hoặc nhị phân (nhỏ gọn hơn) bằng cách sử dụng RVFOptions thành phần trong TRichView.

What is a RVF file?

An RVF file is a TRichView document saved in the RichView format (RVF), which supports "rich text." It may contain text, images, bullets, hotspots (bullets with hypertext link), tables, and style templates. RVF files may be saved in text or binary (more compact) format using the RVFOptions component in TRichView.

Cách mở .RVF file

Để mở file .RVF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RVF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RVF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RVF do người dùng đóng góp.

  • Aignesberger AM-Notebook
  • TRichView
  • TRichView
  • TM-Explorer
  • WordPad+ version
  • Teamcenter Visualization
  • Teamcenter Visualization

Chuyển đổi file .RVF

File .RVF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *