RVPROJ2 File

? Cách mở file .RVPROJ2? Những phần mềm mở file .RVPROJ2 và sửa file lỗi. Convert N/A RVPROJ2 file sang định dạng khác.

.RVPROJ2 File Extension

   
File name RVPROJ2 File
File Type RPG Maker VX Ace Project File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.8 ★ (17 Bình chọn)

File .RVPROJ2 là file gì?

RVPROJ2 là Game Files - RPG Maker VX Ace Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

dự án trò chơi tạo ra với RPG Maker VX Ace, một (RPG) chương trình phát triển vai trò-chơi trò chơi; tương tự như các tập tin .RVPROJ, đó là hồ sơ dự án liên quan đến Enterbrain RPG Maker VX; chứa các liên kết đến các tài nguyên, chẳng hạn như âm thanh, đồ họa, và các tập tin dữ liệu, tham chiếu bởi các trò chơi; bao gồm .RVDATA2 tập tin.

What is a RVPROJ2 file?

Game project created with RPG Maker VX Ace, a role-playing game (RPG) development program; similar to the .RVPROJ file, which is the project file associated with Enterbrain RPG Maker VX; contains links to resources, such as audio, graphics, and data files, referenced by the game; includes .RVDATA2 files.

Cách mở .RVPROJ2 file

Để mở file .RVPROJ2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RVPROJ2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RVPROJ2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RVPROJ2 do người dùng đóng góp.

  • RPG Maker VX Ace
  • RPG MAKER VX Ace Lite
  • RPG MAKER VX Ace Lite
  • RPG Maker VX.Ace FR
  • RPG Maker VX Ace versao

Chuyển đổi file .RVPROJ2

File .RVPROJ2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *