RVT File

? Cách mở file .RVT? Những phần mềm mở file .RVT và sửa file lỗi. Convert N/A RVT file sang định dạng khác.

.RVT File Extension

   
File name RVT File
File Type Revit Project File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (32 Bình chọn)

File .RVT là file gì?

RVT là Data Files - Revit Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Dự án thiết kế kiến ​​trúc được tạo ra với Revit, một chương trình mô hình thông tin xây dựng (BIM); bao gồm một thiết kế tòa nhà 3D có thể chứa các kế hoạch sàn, độ cao, bộ phận, mà tất cả có thể được xem một cách nhanh chóng như một cảnh nền 3D; cũng bao gồm các thiết lập dự án và các dữ liệu liên quan.

What is a RVT file?

Architectural design project created with Revit, a building information modeling (BIM) program; includes a 3D building design that may contain floor plans, elevations, sections, which can all be viewed on the fly as a fully rendered 3D scene; also includes project settings and related data.

Cách mở .RVT file

Để mở file .RVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RVT do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Revit
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • Revit Online Trial
  • REVIT ARCHITECTURE
  • Revit Application
  • Revit Application

Chuyển đổi file .RVT

File .RVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *