RWD File

? Cách mở file .RWD? Những phần mềm mở file .RWD và sửa file lỗi. Convert Binary RWD file sang định dạng khác.

.RWD File Extension

   
File name RWD File
File Type 1NRG Raw Wind Data File
Nhà phát triển NRG Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .RWD là file gì?

RWD là Data Files - 1NRG Raw Wind Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NRG Systems.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi logger dữ liệu Symphonie NRG Systems, mà tốc độ chụp và hướng gió thông tin; có thể được tải lên một máy tính và xử lý bằng Symphonie liệu Retriever, một chương trình miễn phí được cung cấp bởi hệ thống NRG.

What is a RWD file?

Data file created by NRG Systems' Symphonie data loggers, which capture wind speed and direction information; can be uploaded to a PC and processed using Symphonie Data Retriever, a free program provided by NRG Systems.

Cách mở .RWD file

Để mở file .RWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RWD do người dùng đóng góp.

  • Symphonie Data Retriever
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • QuickRWall Application
  • HAAKE RheoWin

Chuyển đổi file .RWD

File .RWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *