RWG File

? Cách mở file .RWG? Những phần mềm mở file .RWG và sửa file lỗi. Convert Binary RWG file sang định dạng khác.

.RWG File Extension

   
File name RWG File
File Type Random Word Generator Project File
Nhà phát triển Gammadyne
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .RWG là file gì?

RWG là Data Files - Random Word Generator Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Gammadyne.

hồ sơ dự án được sử dụng bởi Random Lời Generator, một chương trình dùng để tạo bộ từ ngẫu nhiên; chứa các thiết lập và hạn chế đối với một danh sách từ; sử dụng để tiết kiệm và thông tin dự án tải và để tạo ra danh sách các từ có liên quan.

What is a RWG file?

Project file used by Random Word Generator, a program used to create sets of random words; contains settings and restrictions for a word list; used to save and load project information and to generate lists of related words.

Cách mở .RWG file

Để mở file .RWG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RWG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RWG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RWG do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Random Word Generator
  • SnR Application
  • SnR Application

Chuyển đổi file .RWG

File .RWG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *