RWP File

? Cách mở file .RWP? Những phần mềm mở file .RWP và sửa file lỗi. Convert N/A RWP file sang định dạng khác.

.RWP File Extension

   
File name RWP File
File Type RapidWeaver Package
Nhà phát triển Realmac Software
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .RWP là file gì?

RWP là Web Files - RapidWeaver Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Realmac Software.

Cửa hàng nội dung trang web cho một trang web tạo ra với RapidWeaver, một chương trình phát triển Web dành cho Mac OS X; bao gồm các trang HTML, style sheets, và hình ảnh; có thể được công bố cho MobileMe hoặc một máy chủ FTP với RapidWeaver.

What is a RWP file?

Stores website content for a website created with RapidWeaver, a Web development program for Mac OS X; includes HTML pages, style sheets, and images; can be published to MobileMe or an FTP server with RapidWeaver.

Cách mở .RWP file

Để mở file .RWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RWP do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Trimble RealWorks
  • ReliaSoft Office
  • HAAKE RheoWin
  • HAAKE RheoWin

Chuyển đổi file .RWP

File .RWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *