RWTHEME File

? Cách mở file .RWTHEME? Những phần mềm mở file .RWTHEME và sửa file lỗi. Convert Binary RWTHEME file sang định dạng khác.

.RWTHEME File Extension

   
File name RWTHEME File
File Type RapidWeaver Theme
Nhà phát triển Realmac Software
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RWTHEME là file gì?

RWTHEME là Web Files - RapidWeaver Theme, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Realmac Software.

Theme tập tin được sử dụng bởi RapidWeaver, một ứng dụng phát triển trang web cho Mac; tiết kiệm đồ họa, thiết lập bố trí, và các thông tin khác mà phong cách hóa sự xuất hiện của trang web; có thể được phát triển và bán do các bên thứ ba; có thể nhấn đúp chuột để cài đặt.

What is a RWTHEME file?

Theme file used by RapidWeaver, a website development application for Mac; saves graphics, layout settings, and other information that stylize the appearance of the website; may be developed and sold by third parties; can be double-clicked to install.

Cách mở .RWTHEME file

Để mở file .RWTHEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RWTHEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RWTHEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RWTHEME do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .RWTHEME

File .RWTHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *