RXC File

? Cách mở file .RXC? Những phần mềm mở file .RXC và sửa file lỗi. Convert Binary RXC file sang định dạng khác.

.RXC File Extension

   
File name RXC File
File Type Roxio Certificate File
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .RXC là file gì?

RXC là Misc Files - Roxio Certificate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sonic Solutions.

Giấy chứng nhận phần mềm được sử dụng bởi các ứng dụng phần mềm Roxio; chứa thông tin cho phép các phần mềm để được chạy trên máy tính; cài đặt tự động bởi một phiên bản đã mua hợp pháp của phần mềm.

What is a RXC file?

Software certificate used by Roxio software applications; contains information that enables the software to be run on the computer; installed automatically by a legally purchased version of the software.

Cách mở .RXC file

Để mở file .RXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RXC do người dùng đóng góp.

  • Reflection X
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • WRQ Reflection X
  • Recom

Chuyển đổi file .RXC

File .RXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *