TOAST File

? Cách mở file .TOAST? Những phần mềm mở file .TOAST và sửa file lỗi. Convert Binary TOAST file sang định dạng khác.

.TOAST File Extension

   
File name TOAST File
File Type Toast Disc Image
Nhà phát triển Roxio
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (32 Bình chọn)

File .TOAST là file gì?

TOAST là Disk Image Files - Toast Disc Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Roxio.

Một tập tin TOAST là một hình ảnh đĩa CD hoặc DVD tạo ra với Roxio Toast, một chương trình tạo đĩa phổ biến dành cho Mac OS X. Nó tương tự như một hình ảnh đĩa ISO tiêu chuẩn, nhưng chứa cụ thể Toast thông tin định dạng.

What is a TOAST file?

A TOAST file is a CD or DVD disc image created with Roxio Toast, a popular disc authoring program for Mac OS X. It is similar to a standard .ISO disc image, but contains specific Toast formatting information.

Cách mở .TOAST file

Để mở file .TOAST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOAST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOAST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOAST do người dùng đóng góp.

  • Roxio Popcorn
  • Roxio Toast 18
  • Roxio Toast 18

Chuyển đổi file .TOAST

File .TOAST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *