TNY File

? Cách mở file .TNY? Những phần mềm mở file .TNY và sửa file lỗi. Convert Binary TNY file sang định dạng khác.

.TNY File Extension

   
File name TNY File
File Type Atari Tiny Image
Nhà phát triển Atari
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TNY là file gì?

TNY là Raster Image Files - Atari Tiny Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Hoạt hình hình ảnh chuỗi được sử dụng bởi hệ thống Atari ST, mà đã ngưng vào năm 1993; bao gồm nhiều khung hình bitmap hoạt hình, cũng như thời gian và tốc độ cho trình tự; sử dụng để tạo hình ảnh hoạt hình với độ phân giải khác nhau.

What is a TNY file?

Animated image sequence used by Atari ST systems, which were discontinued in 1993; includes multiple bitmap animation frames, as well as the duration and speed for the sequence; used for creating animated images with various resolutions.

Cách mở .TNY file

Để mở file .TNY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TNY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TNY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TNY do người dùng đóng góp.

  • Newera Graphics Converter Pro
  • XnView MP
  • XnView MP

Chuyển đổi file .TNY

File .TNY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *