SIT File

? Cách mở file .SIT? Những phần mềm mở file .SIT và sửa file lỗi. Convert N/A SIT file sang định dạng khác.

.SIT File Extension

   
File name SIT File
File Type StuffIt Archive
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (48 Bình chọn)

File .SIT là file gì?

SIT là Compressed Files - StuffIt Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

tập tin nén "nhồi" bằng phần mềm Smith Micro StuffIt; định dạng nén tập tin phổ biến được sử dụng trên hệ thống Macintosh; ban đầu Mac-chỉ, bây giờ cross-platform, có nghĩa là file SIT có thể được tạo ra và mở trên cả hai nền tảng Macintosh và Windows.

What is a SIT file?

Compressed file "stuffed" by Smith Micro StuffIt software; common file compression format used on Macintosh systems; originally Mac-only, now cross-platform, meaning SIT files can be created and opened on both Macintosh and Windows platforms.

Cách mở .SIT file

Để mở file .SIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIT do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe
  • Smith Micro StuffIt Deluxe
  • Smith Micro StuffIt Expander
  • ExtractNow
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .SIT

File .SIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *