SISX.DM File

? Cách mở file .SISX.DM? Những phần mềm mở file .SISX.DM và sửa file lỗi. Convert Binary SISX.DM file sang định dạng khác.

.SISX.DM File Extension

   
File name SISX.DM File
File Type Nokia Ovi Store DRM-Protected Application
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .SISX.DM là file gì?

SISX.DM là Misc Files - Nokia Ovi Store DRM-Protected Application, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nokia.

Hồ sơ installater tải về từ Nokia Ovi Store, một dịch vụ trực tuyến với cài đặt phần mềm điện thoại di động và các nội dung đa phương tiện; chứa một tập tin .SISX nhưng bao gồm bảo vệ DRM (đánh dấu bằng việc gia hạn .DM) để các ứng dụng có thể được sử dụng bởi điện thoại được ủy quyền.

What is a SISX.DM file?

Application installater file downloaded from the Nokia Ovi Store, an online service for installing mobile phone software and multimedia content; contains a .SISX file but includes DRM protection (marked by the .DM extension) so that the application can be used by authorized phones.

Cách mở .SISX.DM file

Để mở file .SISX.DM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SISX.DM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SISX.DM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SISX.DM do người dùng đóng góp.

  • Nokia Ovi Store
  • Nokia Ovi Suite
  • Nokia Ovi Suite
  • Opera with Ovi-store add-on
  • SISContents

Chuyển đổi file .SISX.DM

File .SISX.DM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *