RXE File

? Cách mở file .RXE? Những phần mềm mở file .RXE và sửa file lỗi. Convert N/A RXE file sang định dạng khác.

.RXE File Extension

   
File name RXE File
File Type Lego Mindstorms NXT Executable Program
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .RXE là file gì?

RXE là Executable Files - Lego Mindstorms NXT Executable Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

Chương trình được viết cho một robot Lego Mindstorms NXT, một robot có thể lập trình được phát triển bởi LEGO; chứa các hướng dẫn có thể được thực hiện bởi một robot NXT; có thể kiểm soát động cơ của robot cũng như các liên lạc, âm thanh, ánh sáng, và cảm biến siêu âm.

What is a RXE file?

Program written for a Lego Mindstorms NXT robot, a programmable robot developed by LEGO; contains instructions that can be executed by an NXT robot; may control the robot's motors as well as the touch, sound, light, and ultrasonic sensors.

Cách mở .RXE file

Để mở file .RXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RXE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Recom
  • Recom

Chuyển đổi file .RXE

File .RXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *