S File

S là Developer Files - 1Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.S File Extension

   
File name S File
File Type 1Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (37 Bình chọn)

File .S là file gì?

S là Developer Files - 1Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin S là một tập tin mã nguồn generic chứa nguồn cho một chương trình máy tính. Nó có thể được viết bằng một số ngôn ngữ lập trình khác nhau, nhưng thường được sử dụng để lưu trữ hội mã.

What is a S file?

An S file is a generic source code file that contains the source for a computer program. It may be written in a number of different programming languages, but is commonly used for storing Assembly code.

Phần mềm mở file .S

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S do filegi.com tổng hợp.

  • Pico
  • GNU Emacs
  • GNU Emacs
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Notepad
  • gVim
  • gVim
  • MacroMates TextMate
  • Bare Bones BBEdit
  • MacVim

Chuyển đổi file .S

           

File .S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *