S File

? Cách mở file .S? Những phần mềm mở file .S và sửa file lỗi. Convert Text S file sang định dạng khác.

.S File Extension

   
File name S File
File Type 1Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (37 Bình chọn)

File .S là file gì?

S là Developer Files - 1Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin S là một tập tin mã nguồn generic chứa nguồn cho một chương trình máy tính. Nó có thể được viết bằng một số ngôn ngữ lập trình khác nhau, nhưng thường được sử dụng để lưu trữ hội mã.

What is a S file?

An S file is a generic source code file that contains the source for a computer program. It may be written in a number of different programming languages, but is commonly used for storing Assembly code.

Cách mở .S file

Để mở file .S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S do người dùng đóng góp.

  • Pico
  • GNU Emacs
  • GNU Emacs
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Notepad
  • gVim
  • gVim
  • MacroMates TextMate
  • Bare Bones BBEdit
  • MacVim

Chuyển đổi file .S

File .S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *