S00 File

? Cách mở file .S00? Những phần mềm mở file .S00 và sửa file lỗi. Convert Binary S00 file sang định dạng khác.

.S00 File Extension

   
File name S00 File
File Type ZipSplitter Part 1 File
Nhà phát triển Lithops
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (9 Bình chọn)

File .S00 là file gì?

S00 là Compressed Files - ZipSplitter Part 1 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lithops.

tập tin một S00 là phần đầu tiên của một tập tin được chia sử dụng ZipSplitter, một chương trình dùng để chia nhỏ các file để vận chuyển dễ dàng hơn. Nó chứa một phân đoạn của một tập tin lớn hơn, chẳng hạn như một .WMV hoặc MP4 tập tin, đó là một phần của một số bộ phận khác. file S00 có thể được phục hồi, cùng với các bộ phận khác (.S01, .S02, vv) bằng cách nhấp đúp vào tập tin .EXE kèm với file được chia nhỏ.

What is a S00 file?

An S00 file is the first part of a file that was split using ZipSplitter, a program used to split files for easier transportation. It contains a segment of a larger file, such as a .WMV or .MP4 file, that is one part of several other parts. S00 files can be restored, along with the other parts (.S01, .S02, etc.) by double-clicking the .EXE file included with the split file.

Cách mở .S00 file

Để mở file .S00 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S00 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S00

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S00 do người dùng đóng góp.

  • Lithops Software ZipSplitter
  • DT Max
  • DT Max
  • Media Player Classic
  • DirMaster v2.2.009/Style

Chuyển đổi file .S00

File .S00 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *