S01 File

? Cách mở file .S01? Những phần mềm mở file .S01 và sửa file lỗi. Convert Binary S01 file sang định dạng khác.

.S01 File Extension

   
File name S01 File
File Type ZipSplitter Part 2 File
Nhà phát triển Lithops
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .S01 là file gì?

S01 là Compressed Files - ZipSplitter Part 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lithops.

tập tin một S01 là phần thứ hai của một tập tin được chia sử dụng ZipSplitter, một chương trình dùng để chia nhỏ các file để chia sẻ và lưu trữ dễ dàng hơn. Nó chứa một phân đoạn của một tập tin lớn hơn, chẳng hạn như một .DAT hoặc .AVI tập tin, đó là một phần của một số bộ phận khác. file S01 có thể được phục hồi, cùng với các bộ phận khác (.S00, .S02, vv) bằng cách nhấp đúp vào tập tin .EXE kèm với file được chia nhỏ.

What is a S01 file?

An S01 file is the second part of a file that was split using ZipSplitter, a program used to split files for easier sharing and storage. It contains a segment of a larger file, such as a .DAT or .AVI file, that is one part of several other parts. S01 files can be restored, along with the other parts (.S00, .S02, etc.) by double-clicking the .EXE file included with the split file.

Cách mở .S01 file

Để mở file .S01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S01 do người dùng đóng góp.

  • IsoBuster
  • DT Max
  • DT Max
  • Stuffit Expander
  • PanelBuilder
  • P2 eXplorer
  • P2 eXplorer

Chuyển đổi file .S01

File .S01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *