S02 File

? Cách mở file .S02? Những phần mềm mở file .S02 và sửa file lỗi. Convert Binary S02 file sang định dạng khác.

.S02 File Extension

   
File name S02 File
File Type ZipSplitter Part 3 File
Nhà phát triển Lithops
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .S02 là file gì?

S02 là Compressed Files - ZipSplitter Part 3 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lithops.

tập tin một S02 là phần thứ ba của một tập tin được chia sử dụng ZipSplitter, một chương trình dùng để chia nhỏ các file để giảm kích thước của chúng cho tính di động dễ dàng hơn. Nó chứa một phân đoạn của một tập tin lớn hơn, chẳng hạn như một tệp .zip hoặc MOV, đó là một phần của một số bộ phận khác. file S02 có thể được khôi phục bằng ZipSplitter, cùng với các bộ phận khác (.S00, .S01, vv) bằng cách nhấp đúp vào tập tin .EXE kèm với lưu trữ chia.

What is a S02 file?

An S02 file is the third part of a file that was split using ZipSplitter, a program used to split files to reduce their size for easier portability. It contains a segment of a larger file, such as a .ZIP or .MOV file, that is one part of several other parts. S02 files can be restored by ZipSplitter, along with the other parts (.S00, .S01, etc.) by double-clicking the .EXE file included with the split archive.

Cách mở .S02 file

Để mở file .S02 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S02 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S02

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S02 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • DT Max
  • DT Max
  • Microsoft Office
  • WISO Sparbuch
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .S02

File .S02 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *