S2M File

? Cách mở file .S2M? Những phần mềm mở file .S2M và sửa file lỗi. Convert N/A S2M file sang định dạng khác.

.S2M File Extension

   
File name S2M File
File Type 1The Settlers 2 Map File
Nhà phát triển Ubisoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .S2M là file gì?

S2M là Game Files - 1The Settlers 2 Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ubisoft.

Đồ dùng bởi The Settlers II và Settlers II: 10th Anniversary Edition, đó là thời gian thực xây dựng thành phố chiến lược trò chơi; chứa dữ liệu bản đồ, chẳng hạn như vị trí của tài nguyên, vị trí bắt đầu, các tòa nhà và địa hình.

What is a S2M file?

Map used by The Settlers II and the Settlers II: 10th Anniversary Edition, which are real-time strategy city building games; contains map data, such as location of resources, starting positions, buildings, and terrain.

Cách mở .S2M file

Để mở file .S2M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S2M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S2M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S2M do người dùng đóng góp.

  • Ubisoft The Settlers 2: 10th Anniversary
  • Ubisoft The Settlers 2
  • Ubisoft The Settlers 2
  • MySQL-to-MSSQL Demo

Chuyển đổi file .S2M

File .S2M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *