S2ML File

? Cách mở file .S2ML? Những phần mềm mở file .S2ML và sửa file lỗi. Convert XML S2ML file sang định dạng khác.

.S2ML File Extension

   
File name S2ML File
File Type StarCraft 2 Map Localization File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .S2ML là file gì?

S2ML là Settings Files - StarCraft 2 Map Localization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

tập tin XML ngôn ngữ cụ thể được sử dụng bởi StarCraft II: Wings of Liberty, một chiến lược không gian trò chơi bên ngoài, nơi người chơi cạnh tranh như Protoss, Terran, và chủng tộc Zerg; chứa một danh sách các chuỗi văn bản trong một ngôn ngữ cụ thể; sử dụng cho địa hóa bản đồ StarCraft II trong khi chơi trò chơi.

What is a S2ML file?

Language-specific XML file used by StarCraft II: Wings of Liberty, an outer space strategy game where players compete as the Protoss, Terran, and Zerg races; contains a list of text strings in a specific language; used for localizing StarCraft II maps while playing the game.

Cách mở .S2ML file

Để mở file .S2ML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S2ML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S2ML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S2ML do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2
  • Microsoft Notepad
  • gVim
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .S2ML

File .S2ML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *