S2QH File

? Cách mở file .S2QH? Những phần mềm mở file .S2QH và sửa file lỗi. Convert Text S2QH file sang định dạng khác.

.S2QH File Extension

   
File name S2QH File
File Type StarCraft 2 Localization Header File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .S2QH là file gì?

S2QH là Settings Files - StarCraft 2 Localization Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Văn bản tập tin được sử dụng bởi StarCraft II, một trò chơi mà người chơi cạnh tranh trong không gian vũ trụ như Terran, Protoss và Zerg chủng tộc; chứa thông tin tiêu đề cho bản địa hóa gameplay trực tuyến; liên quan đến các tập tin văn bản nội địa hóa .S2QL; sử dụng trong khi chơi trực tuyến thông qua dịch vụ Battle.net của Blizzard.

What is a S2QH file?

Text file used by StarCraft II, a game where players compete in outer space as the Terran, Protoss, and Zerg races; contains header information for localizing online gameplay; related to the .S2QL text localization files; used while playing online through Blizzard's Battle.net service.

Cách mở .S2QH file

Để mở file .S2QH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S2QH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S2QH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S2QH do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Blizzard StarCraft 2
  • Blizzard StarCraft 2
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .S2QH

File .S2QH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *