SAB File

? Cách mở file .SAB? Những phần mềm mở file .SAB và sửa file lỗi. Convert Binary SAB file sang định dạng khác.

.SAB File Extension

   
File name SAB File
File Type 1ACIS SAB Model File
Nhà phát triển Spatial
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .SAB là file gì?

SAB là CAD Files - 1ACIS SAB Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Spatial.

mô hình 3D được tạo ra trong định dạng chuẩn ACIS Binary (SAB); tiết kiệm hình học 3D và cấu trúc thông tin cho một thành phần chế tạo; được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các chương trình mô hình CAD khác nhau.

What is a SAB file?

3D model created in the Standard ACIS Binary (SAB) format; saves 3D geometry and structure information for a manufactured component; used for exchanging model information between various CAD programs.

Cách mở .SAB file

Để mở file .SAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAB do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • Spatial 3D ACIS Modeler
  • Spatial 3D ACIS Modeler
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • IMSI TurboCAD Pro
  • Ashlar-Vellum Cobalt
  • Ashlar-Vellum Cobalt

Chuyển đổi file .SAB

File .SAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *