SABL File

? Cách mở file .SABL? Những phần mềm mở file .SABL và sửa file lỗi. Convert N/A SABL file sang định dạng khác.

.SABL File Extension

   
File name SABL File
File Type Call of Duty: Black Ops II Sound Archive
Nhà phát triển Activision
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .SABL là file gì?

SABL là Audio Files - Call of Duty: Black Ops II Sound Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Activision.

tập tin Một SABL là một kho lưu trữ được sử dụng bởi Activision Call of Duty: Black Ops II, phần thứ chín trong Call of Duty first-person shooter nhượng quyền thương mại. Nó chứa nhiều tập tin âm thanh được lưu trong định dạng (WAV) "Waveform Audio Format File", và được sử dụng cho các hiệu ứng âm thanh trong game.

What is a SABL file?

A SABL file is an archive used by Activision Call of Duty: Black Ops II, the ninth installment in the Call of Duty first-person shooter franchise. It contains multiple audio files saved in the "Waveform Audio File Format" (WAV) format, and is used for sound effects in the game.

Cách mở .SABL file

Để mở file .SABL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SABL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SABL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SABL do người dùng đóng góp.

  • Activision Call of Duty: Black Ops II
  • Black Ops II Sound Studio
  • Black Ops II Sound Studio

Chuyển đổi file .SABL

File .SABL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *