SAD File

? Cách mở file .SAD? Những phần mềm mở file .SAD và sửa file lỗi. Convert N/A SAD file sang định dạng khác.

.SAD File Extension

   
File name SAD File
File Type Black & White Audio File
Nhà phát triển Lionhead Studios
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .SAD là file gì?

SAD là Game Files - Black & White Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lionhead Studios.

định dạng tập tin âm thanh được sử dụng bởi Black & White, một game chiến thuật thời gian thực; chứa hiệu ứng âm thanh và âm thanh khác được sử dụng trong các trò chơi; có thể được mở bằng các chương trình phát lại âm thanh khác nhau.

What is a SAD file?

Sound file format used by Black & White, a real-time strategy game; contains sound effects and other audio used within the game; may be opened by various audio playback programs.

Cách mở .SAD file

Để mở file .SAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAD do người dùng đóng góp.

  • Dragon UnPACKer
  • Lionhead Studios Black and White
  • Lionhead Studios Black and White
  • SchemaAgent
  • SEIN DIAN-AV

Chuyển đổi file .SAD

File .SAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *