SAF File

? Cách mở file .SAF? Những phần mềm mở file .SAF và sửa file lỗi. Convert N/A SAF file sang định dạng khác.

.SAF File Extension

   
File name SAF File
File Type 1Street Atlas USA Map File
Nhà phát triển DeLorme
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (35 Bình chọn)

File .SAF là file gì?

SAF là GIS Files - 1Street Atlas USA Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DeLorme.

Bản đồ định dạng tập tin được sử dụng bởi DeLorme đường Atlas USA, một ánh xạ tùy chỉnh và chương trình định vị GPS; chứa một bản đồ chi tiết của một khu vực cụ thể; cũng lưu trữ các tọa độ trung tâm bản đồ, mức zoom hiện tại và phóng đại, sở thích của người dùng, và các tuyến đường tùy chỉnh hoặc các lớp bổ sung bởi người sử dụng.

What is a SAF file?

Map file format used by DeLorme Street Atlas USA, a custom mapping and GPS navigation program; contains a detailed map of a specific region; also stores the map center coordinates, the current zoom level and magnification, user preferences, and custom routes or layers added by the user.

Cách mở .SAF file

Để mở file .SAF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAF do người dùng đóng góp.

  • DeLorme Street Atlas USA
  • SA2010
  • SA2010
  • SA2009
  • SA2013
  • SA2012
  • SA2012

Chuyển đổi file .SAF

File .SAF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *