SAFENOTEBACKUP File

? Cách mở file .SAFENOTEBACKUP? Những phần mềm mở file .SAFENOTEBACKUP và sửa file lỗi. Convert Zip SAFENOTEBACKUP file sang định dạng khác.

.SAFENOTEBACKUP File Extension

   
File name SAFENOTEBACKUP File
File Type Safe Note Backup File
Nhà phát triển Code Drop
Phân loại Backup Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SAFENOTEBACKUP là file gì?

SAFENOTEBACKUP là Backup Files - Safe Note Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Code Drop.

tập tin Một SAFENOTEBACKUP là một tập tin sao lưu được tạo ra bởi Safe Note, một ứng dụng iOS sử dụng để tạo ghi chú an toàn. Nó lưu trữ một bản sao lưu của một hay nhiều ghi chú được tạo ra trong ứng dụng. file SAFENOTEBACKUP rất hữu ích trong trường hợp một hoặc nhiều ghi chú sẽ bị xóa.

What is a SAFENOTEBACKUP file?

A SAFENOTEBACKUP file is a backup file created by Safe Note, an iOS app used to create secure notes. It stores a backup of one or more notes created in the app. SAFENOTEBACKUP files are useful in case one or more notes are deleted.

Cách mở .SAFENOTEBACKUP file

Để mở file .SAFENOTEBACKUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAFENOTEBACKUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAFENOTEBACKUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAFENOTEBACKUP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SAFENOTEBACKUP

File .SAFENOTEBACKUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *