SAFETEXT File

? Cách mở file .SAFETEXT? Những phần mềm mở file .SAFETEXT và sửa file lỗi. Convert N/A SAFETEXT file sang định dạng khác.

.SAFETEXT File Extension

   
File name SAFETEXT File
File Type SafeText File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .SAFETEXT là file gì?

SAFETEXT là Text Files - SafeText File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mật khẩu bảo vệ tài liệu văn bản; mã hóa để người khác không thể đọc nó; cũng có thể sử dụng phần mở rộng .SAF

What is a SAFETEXT file?

Password-protected text document; encrypted so other people cannot read it; may also use the .SAF extension

Cách mở .SAFETEXT file

Để mở file .SAFETEXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAFETEXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAFETEXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAFETEXT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SAFETEXT

File .SAFETEXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *