SAH File

? Cách mở file .SAH? Những phần mềm mở file .SAH và sửa file lỗi. Convert Text SAH file sang định dạng khác.

.SAH File Extension

   
File name SAH File
File Type SETI@home Data File
Nhà phát triển Berkeley
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SAH là file gì?

SAH là Data Files - SETI@home Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Berkeley.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi SETI @ home hoặc BOINC khác phân phối các ứng dụng máy tính; có thể xác định thông tin hoặc làm việc các đơn vị sử dụng để thực hiện tính toán trên máy tính cục bộ; sử dụng cho cấu hình và lưu trữ dữ liệu được gửi trở lại SETI @ dự án nhà.

What is a SAH file?

Data file used by SETI@home or other BOINC distributed computing applications; may define user information or work units for performing calculations on the local computer; used for configuring and storing data that is sent back to the SETI@home project.

Cách mở .SAH file

Để mở file .SAH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAH do người dùng đóng góp.

  • BOINC

Chuyển đổi file .SAH

File .SAH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *