SAR File

? Cách mở file .SAR? Những phần mềm mở file .SAR và sửa file lỗi. Convert N/A SAR file sang định dạng khác.

.SAR File Extension

   
File name SAR File
File Type 1Sibelius Arrange Style
Nhà phát triển Sibelius
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .SAR là file gì?

SAR là Data Files - 1Sibelius Arrange Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sibelius.

Cửa hàng sắp xếp âm nhạc được sử dụng bởi phần mềm Sibelius ký hiệu âm nhạc; cho phép ca khúc với phong cách tương tự như được cấu tạo từ các cấu hình cơ bản giống nhau; có thể bao gồm các công cụ, các cấu hình theo dõi, đồng hồ, tiến độ, và các thiết lập khác.

What is a SAR file?

Stores musical arrangements used by Sibelius music notation software; allows songs with similar styles to be composed from the same basic configuration; may include instruments, track configurations, meter, tempo, and other settings.

Cách mở .SAR file

Để mở file .SAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAR do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Paint Shop Pro
  • Paint Shop Pro
  • Media Player Classic
  • 7-Zip
  • SuperSTAR
  • SuperSTAR

Chuyển đổi file .SAR

File .SAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *