SAR File

SAR là Data Files - 1Sibelius Arrange Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sibelius.

.SAR File Extension

   
File name SAR File
File Type 1Sibelius Arrange Style
Nhà phát triển Sibelius
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .SAR là file gì?

SAR là Data Files - 1Sibelius Arrange Style, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sibelius.

Cửa hàng sắp xếp âm nhạc được sử dụng bởi phần mềm Sibelius ký hiệu âm nhạc; cho phép ca khúc với phong cách tương tự như được cấu tạo từ các cấu hình cơ bản giống nhau; có thể bao gồm các công cụ, các cấu hình theo dõi, đồng hồ, tiến độ, và các thiết lập khác.

What is a SAR file?

Stores musical arrangements used by Sibelius music notation software; allows songs with similar styles to be composed from the same basic configuration; may include instruments, track configurations, meter, tempo, and other settings.

Phần mềm mở file .SAR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAR do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center
  • Paint Shop Pro
  • Paint Shop Pro
  • Media Player Classic
  • 7-Zip
  • SuperSTAR
  • SuperSTAR

Chuyển đổi file .SAR

           

File .SAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *