SF File

SF là Misc Files - 1Minecraft JAR Signature File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang.

.SF File Extension

   
File name SF File
File Type 1Minecraft JAR Signature File
Nhà phát triển Mojang
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (24 Bình chọn)

File .SF là file gì?

SF là Misc Files - 1Minecraft JAR Signature File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang.

Tập tin được sử dụng bởi Minecraft, một trò chơi xây dựng thế giới 3D được viết bằng Java; lưu trong tập tin Minecraft.jar trong META-INF thư mục của các kho lưu trữ .JAR và sử dụng tên CODESIGN.SF; tiết kiệm một chữ ký kỹ thuật số sử dụng để xác minh các nội dung của các kho lưu trữ.

What is a SF file?

File used by Minecraft, a 3D world construction game written in Java; saved within the Minecraft.jar file in the META-INF directory of the .JAR archive and uses the name CODESIGN.SF; saves a digital signature used to verify the contents of the archive.

Phần mềm mở file .SF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SF do filegi.com tổng hợp.

  • Mojang Minecraft
  • STATGRAPHICS Centurion
  • STATGRAPHICS Centurion
  • Winamp Pro
  • APL+Win
  • Winamp Detector Plug-in
  • Winamp Detector Plug-in

Chuyển đổi file .SF

           

File .SF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *