SF File

? Cách mở file .SF? Những phần mềm mở file .SF và sửa file lỗi. Convert Binary SF file sang định dạng khác.

.SF File Extension

   
File name SF File
File Type 1Minecraft JAR Signature File
Nhà phát triển Mojang
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (24 Bình chọn)

File .SF là file gì?

SF là Misc Files - 1Minecraft JAR Signature File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang.

Tập tin được sử dụng bởi Minecraft, một trò chơi xây dựng thế giới 3D được viết bằng Java; lưu trong tập tin Minecraft.jar trong META-INF thư mục của các kho lưu trữ .JAR và sử dụng tên CODESIGN.SF; tiết kiệm một chữ ký kỹ thuật số sử dụng để xác minh các nội dung của các kho lưu trữ.

What is a SF file?

File used by Minecraft, a 3D world construction game written in Java; saved within the Minecraft.jar file in the META-INF directory of the .JAR archive and uses the name CODESIGN.SF; saves a digital signature used to verify the contents of the archive.

Cách mở .SF file

Để mở file .SF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SF do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft
  • STATGRAPHICS Centurion
  • STATGRAPHICS Centurion
  • Winamp Pro
  • APL+Win
  • Winamp Detector Plug-in
  • Winamp Detector Plug-in

Chuyển đổi file .SF

File .SF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *