SEX File

? Cách mở file .SEX? Những phần mềm mở file .SEX và sửa file lỗi. Convert N/A SEX file sang định dạng khác.

.SEX File Extension

   
File name SEX File
File Type Alpha Five Set Data Dictionary Index File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (57 Bình chọn)

File .SEX là file gì?

SEX là Developer Files - Alpha Five Set Data Dictionary Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

What is a SEX file?

Index file created by Alpha Five, a desktop, Web, and mobile IDE; contains index data referenced by Alpha Five to locate any set components; created along with .SET and .SEM linked set files; similar to .CDX and .DDX Alpha Five index files.

Cách mở .SEX file

Để mở file .SEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SEX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SEX

File .SEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *