SBSAR File

? Cách mở file .SBSAR? Những phần mềm mở file .SBSAR và sửa file lỗi. Convert N/A SBSAR file sang định dạng khác.

.SBSAR File Extension

   
File name SBSAR File
File Type Substance Archive
Nhà phát triển Allegorithmic
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .SBSAR là file gì?

SBSAR là 3D Image Files - Substance Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Allegorithmic.

tập tin một SBSAR là một kho lưu trữ được tạo ra bởi Allegorithmic Chất Designer, một chương trình dùng để tạo ra vật liệu để sử dụng trong nội dung 3D, chẳng hạn như hình ảnh động, hiệu ứng đặc biệt, và các trò chơi video. Nó chứa một loại vật liệu 3D, như bê tông, thảm, thủy tinh, đá cẩm thạch, sắt thép, đá phiến, sắt, kim loại, gỗ, và kính. file SBSAR được sử dụng để tài liệu cổ phiếu đã được thực hiện bởi người sử dụng chất gây nghiện hoặc có sẵn để tải với một thuê bao Chất Nguồn.

What is a SBSAR file?

An SBSAR file is an archive created by Allegorithmic Substance Designer, a program used to create materials for use in 3D content, such as animations, special effects, and video games. It contains a 3D material, such as concrete, carpet, glass, marble, steel, slate, iron, metal, wood, and glass. SBSAR files are used to share materials that have been made by Substance users or are available for download with a Substance Source subscription.

Cách mở .SBSAR file

Để mở file .SBSAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBSAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBSAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBSAR do người dùng đóng góp.

  • MAXON Cinema 4D
  • Allegorithmic Substance Designer
  • Allegorithmic Substance Designer
  • Allegorithmic Substance Painter
  • Dassault Systemes CATIA
  • Unity Technologies Unity
  • Unity Technologies Unity
  • Autodesk 3ds Max 2020

Chuyển đổi file .SBSAR

File .SBSAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *