TAX12 File

TAX12 là Data Files - TurboTax 2012 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

.TAX12 File Extension

   
File name TAX12 File
File Type TurboTax 2012 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TAX12 là file gì?

TAX12 là Data Files - TurboTax 2012 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế được tạo ra với phần mềm chuẩn bị 2012 thuế TurboTax; chứa các hình thức thuế Hoa Kỳ năm 2012 thuế cùng với dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; có thể được mã hóa, đòi hỏi một mật khẩu để mở.

What is a TAX12 file?

Tax return created with TurboTax 2012 tax preparation software; contains United States tax forms for the 2012 tax year along with data entered by the user; may be encrypted, which requires a password to open.

Phần mềm mở file .TAX12

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX12 do filegi.com tổng hợp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX12

           

File .TAX12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *