TAX12 File

? Cách mở file .TAX12? Những phần mềm mở file .TAX12 và sửa file lỗi. Convert N/A TAX12 file sang định dạng khác.

.TAX12 File Extension

   
File name TAX12 File
File Type TurboTax 2012 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TAX12 là file gì?

TAX12 là Data Files - TurboTax 2012 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế được tạo ra với phần mềm chuẩn bị 2012 thuế TurboTax; chứa các hình thức thuế Hoa Kỳ năm 2012 thuế cùng với dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; có thể được mã hóa, đòi hỏi một mật khẩu để mở.

What is a TAX12 file?

Tax return created with TurboTax 2012 tax preparation software; contains United States tax forms for the 2012 tax year along with data entered by the user; may be encrypted, which requires a password to open.

Cách mở .TAX12 file

Để mở file .TAX12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX12 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX12

File .TAX12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *