SC4LOT File

? Cách mở file .SC4LOT? Những phần mềm mở file .SC4LOT và sửa file lỗi. Convert Binary SC4LOT file sang định dạng khác.

.SC4LOT File Extension

   
File name SC4LOT File
File Type SimCity 4 Lot File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SC4LOT là file gì?

SC4LOT là Game Files - SimCity 4 Lot File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

Nộp được sử dụng bởi SimCity 4, một trò chơi mô phỏng thành phố; lưu trữ vị trí xây dựng và đạo cụ trên một lô đất thành phố; cũng bao gồm thông tin về hình ảnh động và vị trí của kết cấu trên các mô hình; sử dụng để lưu trữ rất nhiều tùy chỉnh mà có thể được chơi trong trò chơi.

What is a SC4LOT file?

File used by SimCity 4, a city simulation game; stores the location of building and props on a city lot; also includes information about animations and the placement of textures on models; used for storing custom lots that can be played in the game.

Cách mở .SC4LOT file

Để mở file .SC4LOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC4LOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC4LOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC4LOT do người dùng đóng góp.

  • SC4Tool
  • Electronic Arts SimCity 4
  • Electronic Arts SimCity 4
  • Electronic Arts Building Architect Tool
  • iLive Reader

Chuyển đổi file .SC4LOT

File .SC4LOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *