SCHEMATIC File

? Cách mở file .SCHEMATIC? Những phần mềm mở file .SCHEMATIC và sửa file lỗi. Convert Binary SCHEMATIC file sang định dạng khác.

.SCHEMATIC File Extension

   
File name SCHEMATIC File
File Type MCEdit Schematic File
Nhà phát triển MCEdit
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (129 Bình chọn)

File .SCHEMATIC là file gì?

SCHEMATIC là Game Files - MCEdit Schematic File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MCEdit.

Mẫu tập tin được sử dụng bởi MCEdit, một chương trình sử dụng đến mức làm cho Minecraft, một trò chơi xây dựng sandbox 3D; cửa hàng một sự sắp xếp của các khối tùy chỉnh mà tạo nên một phần của một mức độ; có thể được sử dụng để lưu trữ mọi loại đối tượng cấp, bao gồm các tòa nhà, cơ quan của nước, và mobs.

What is a SCHEMATIC file?

Template file used by MCEdit, a program used to make levels for Minecraft, a 3D sandbox construction game; stores an arrangement of custom blocks that make up part of a level; can be used for storing any type of level objects, including buildings, bodies of water, and mobs.

Cách mở .SCHEMATIC file

Để mở file .SCHEMATIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCHEMATIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCHEMATIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCHEMATIC do người dùng đóng góp.

  • Javascript Redstone Simulator
  • MCEdit
  • MCEdit
  • WorldEdit
  • Redstone Simulator
  • Minecraft Note Block Studio
  • Minecraft Note Block Studio

Chuyển đổi file .SCHEMATIC

File .SCHEMATIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *