SC4DESC File

? Cách mở file .SC4DESC? Những phần mềm mở file .SC4DESC và sửa file lỗi. Convert Binary SC4DESC file sang định dạng khác.

.SC4DESC File Extension

   
File name SC4DESC File
File Type SimCity 4 Description File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SC4DESC là file gì?

SC4DESC là Game Files - SimCity 4 Description File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

Mô tả tập tin trò chơi được sử dụng bởi SimCity 4, một thành phố xây dựng và mô phỏng trò chơi; mô tả tính chất trò chơi chẳng hạn như vị trí và loại hình các tòa nhà và đạo cụ; cũng quy định cụ thể cách mọi người tương tác với nhau trong thành phố với các tòa nhà.

What is a SC4DESC file?

Game description file used by SimCity 4, a city-building and simulation game; describes game properties such as the location and type of buildings and props; also specifies how people in the city interact with the buildings.

Cách mở .SC4DESC file

Để mở file .SC4DESC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SC4DESC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SC4DESC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SC4DESC do người dùng đóng góp.

  • SC4Tool
  • Electronic Arts SimCity 4
  • Electronic Arts SimCity 4
  • Electronic Arts Building Architect Tool
  • iLive Reader

Chuyển đổi file .SC4DESC

File .SC4DESC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *