TAX11 File

? Cách mở file .TAX11? Những phần mềm mở file .TAX11 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX11 file sang định dạng khác.

.TAX11 File Extension

   
File name TAX11 File
File Type TurboTax 2011 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TAX11 là file gì?

TAX11 là Data Files - TurboTax 2011 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với TurboTax 2011, một chương trình chuẩn bị thuế tại Hoa Kỳ; chứa mẫu khai thuế liên bang cho năm tính thuế năm 2011; cũng có thể bao gồm các hình thức thuế tiểu bang nếu một phiên bản nhà nước đã được tải; có thể được lưu trong một, định dạng mã hóa mật khẩu bảo vệ mà đòi hỏi một mật khẩu để mở.

What is a TAX11 file?

Tax return created with TurboTax 2011, a U.S. tax preparation program; contains federal tax forms for the 2011 tax year; may also include state tax forms if a state version has been downloaded; can be saved in an encrypted, password-protected format that requires a password to open.

Cách mở .TAX11 file

Để mở file .TAX11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX11 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX11

File .TAX11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *