SBS File

? Cách mở file .SBS? Những phần mềm mở file .SBS và sửa file lỗi. Convert Text SBS file sang định dạng khác.

.SBS File Extension

   
File name SBS File
File Type 1SPSS Script
Nhà phát triển IBM
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .SBS là file gì?

SBS là Executable Files - 1SPSS Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi IBM.

Script được sử dụng bởi SPSS, một ứng dụng để phân tích thống kê; cửa hàng hướng dẫn bằng văn bản bằng cách sử dụng ngôn ngữ Sax cơ bản; được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như mở và lưu các tập tin và thực hiện biến đổi dữ liệu.

What is a SBS file?

Script used by SPSS, an application for statistical analysis; stores instructions written using the Sax Basic language; used for automating repetitive tasks, such as opening and saving files and performing data transformations.

Cách mở .SBS file

Để mở file .SBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SBS do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • SPSS
  • SPSS
  • PASW Statistics
  • SpyBot-S&D
  • Spybot - Search & Destroy
  • Spybot - Search & Destroy

Chuyển đổi file .SBS

File .SBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *