SARC File

? Cách mở file .SARC? Những phần mềm mở file .SARC và sửa file lỗi. Convert N/A SARC file sang định dạng khác.

.SARC File Extension

   
File name SARC File
File Type Sead ARChived Resource File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SARC là file gì?

SARC là Game Files - Sead ARChived Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

tập tin Một SARC là một kho lưu trữ được lưu trong định dạng tài nguyên Sead lưu trữ (SARC) được sử dụng bởi nhiều Nintendo 3DS, Wii U, và các trò chơi Chuyển dữ liệu. Nó lưu trữ trò chơi các file tài nguyên dữ liệu, chẳng hạn như hình ảnh, kết cấu, trình độ, và các tập tin đối tượng. file SARC thường được sửa đổi bởi các homebrew và modding cộng đồng gameplay alter.

What is a SARC file?

A SARC file is an archive saved in the Sead ARChived (SARC) Resource format used by various Nintendo 3DS, Wii U, and Switch games. It stores game data resource files, such as image, texture, level, and object files. SARC files are often modified by the homebrew and modding communities to alter gameplay.

Cách mở .SARC file

Để mở file .SARC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SARC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SARC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SARC do người dùng đóng góp.

  • SARCTools
  • SARC Tool
  • SARC Tool

Chuyển đổi file .SARC

File .SARC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *